Informace pro hráče   - ŽÁCI

                  Tréninky 
  - OD 12. srpna tréninky STŘEDA v 16.00 h na hřišti Panoráma. V tu dobu je nutné již být převlečen! S SEBOU kopačky, míč, CHRÁNIČE. Tréninky mají společné VŠICHNI ŽÁCI ročníků 2001 a mladší ! 
OD 2.září 2015 budou tréninky ve středu a v pátek od 16 hodin
 

Dbejte na pití neochucená pitná nebo minerální voda. Tréninky jsou pro všechny hráče povinné. Omluvy v odůvodněných případech  nejpozději jeden den předem (neplatí v případě náhlého onemocnění). Žáci, kteří působí na střídavý start v jiném oddílu, případně dojíždějící, trénují v Jáchymově po domluvě s trenéry. Žáci, kteří závodně provozují jiný sport, trénují a hrají mistrovské zápasy za Jáchymov též po domluvě. Žáci na střídavý start v jiném oddílu, hrají přednostně zápasy za Jáchymov, ostatní po domluvě s trenéry.( Střídavý start umožněn pouze po podpisu PODMÍNEK pro stř. start rodiči a žákem!) Všechna jiná neúčast na trénincích a zápasech bude posuzována jako neomluvená s důsledky!

 RODIČŮM - Vaše děti jsou členy sportovního oddílu a nikoliv zájmového kroužku. Hrají mistrovské soutěže, podpořte jejich sportovní rozvoj a umožněte jim zúčastňovat se tréninků a zápasů. Připravují se pod vedením kvalifikovaných trenérů na případnou další sportovní činnost. Plánujte prosím výlety a další rodinné akce na dny, kdy nejsou tréninky a zápasy. Děkujeme za pochopení, usnadníte nám tím naší práci.                     

Každé druhé PONDĚLÍ OD 7.9.2015 (dle předchozí domluvy)- v 16.45 h u Aquacentra Agricolla v lázních -plavání -s sebou plavky, mýdlo, ručník, 25 Kč.